Utställningar 2009

 

090905 öland Int. Dom: Rodi Hubenthal

Lönnerberga's Queen Of The Desert

Bir-valp

Lönnerberga's Harry Boy

1ökl,2ökkl,Ck

090809 Ronneby Int. Dom: Wodall Joan, Bernersennen Dom:Helge Lie

Lönnerberga's First Lady

1ökl.2ökkl,Ck,2Btkl,R-Cacib

               Lönnerberga's Queen Of The Desert

Bim-Valp

090711 Tvååker Int. Dom: Johnny Andersson

                Lönnerberga's Unique Lady Cameron

1ökl,1ökkl,Ck,Cert,1Btkl,

Cacib,Championat,Bir

                 Lönnerberga's Queen Of The Desert

Bir-Valp

             Lönnerberga's Harry Boy

1ökl,1ökkl,Ck,R-Bhkl

090710 Tvååker Nat. Dom: Rita Reyniers

            Lönnerberga's Queen Of The Desert

Bim-Valp

090627 Borås Nat. Dom: Ursula Langer

                Lönnerberga's Unique Lady Cameron

1ökl,Ck

090517 Hässleholm Nat. Dom: Lars Adeheimer

        Lönnerberga's Unique Lady Cameron

1ökl,1ökkl,Ck

      Lönnerberga's Lord Calvert

1Ukl,1Ukkl,Ck,R-Bhkl

      Lönnerberga's National Treasure

1Jkl,1Jkkl,HP

090516 SSSK Bjuv Nat. Dom: Monica Mattfolk

            Lönnerberga's Unique Lady Cameron

1ökl,3ökkl,Ck

Lönnerberga's Irish Rover

1ukl.3ukkl,Ck

090426 Inoff. Utst. Rödeby Dom:

Lönnerberga's Olympic Game

1vkl.1vkkl,Hp,Bir-valp,Bis-Valp

090410 Kista Int. Dom: Jesper Andersson

                Lönnerberga's Unique Lady Cameron

1ökl,3ökkl,Ck

090321 Malmö Int. Dom: Gunnel Holm

         Lönnerberga's Irish Rover

1ukl,2ukkl,Ck

0900221 Qupolen Valputställning

      Lönnerberga's Nice Lady Lynnette

1vkl,1vkkl,Hp,Bir-valp,Big-3.

         Lönnerberga's National Treasure

1vkl,1vkkl,Hp,Bim-valp

 

Tillbaka